Menu

Žakárové košeľoviny

Žakárová väzba je druh výroby plošných textílií, pri ktorej je zariadením ovládaná každá jednotlivá osnovná niť nezávisle na ostatných, vďaka čomu je možné vytvárať plastické vzorovanie v nadmerných veľkostiach.