Menu

Reklamace

Klademe velký důraz na kvalitu našich látek a snažíme se zákazníkům dodávat zboží jen v té nejlepší kvalitě. Přesto se může stát, že se na dodané textilii objeví vada.

Pokud se tak stane, zboží Vám samozřejmě vyreklamujeme.

Reklamační podmínky upravuje čl. 7 v obchodních podmínkách.

V případě, že chcete uplatnit reklamaci, vyplňte prosím reklamační formulář, který naleznete níže a zašlete ho na uvedenou adresu, případně na naši emailovou adresu storno@cotex.cz.

Formulář pro uplatnění reklamace

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Spotřebitel je povinen zakoupení zboží prokázat kupním dokladem – fakturou.

Spotřebitel nemůže uplatnit práva z vad, které sám způsobil, nebo o kterých při koupi věděl. Stejně tak nelze uplatnit reklamaci u vad, kvůli kterým bylo dohodnuto snížení ceny zboží. Prodávající nenese odpovědnost ani za běžné opotřebení.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději do doby 24 měsíců od koupi zboží. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace.

Jakmile Vaši reklamaci vyřídíme, budeme Vás informovat.

Odstoupení od kupní smlouvy

Podmínky pro odstoupení od kupní smlouvy naleznete v obchodních podmínkách v článku 5.

Od kupní smlouvy lze bez udání důvodů odstoupit do 14 dnů od doručení zboží. Právo odstoupit od kupní smlouvy má fyzická osoba nepodnikající. Od smlouvy nelze odstoupit v případě, že objednávka byla vytvořena v rámci obchodní nebo podnikatelské činnosti.

Odstoupit od smlouvy lze písemně, například dopisem zaslaným prostřednictvím České pošty nebo e-mailem. K odstoupení od smlouvy můžete použít přiložený vzorový formulář. Vždy je potřeba oznámení o odstoupení opatřit vlastnoručním podpisem. V případě emailu je pak potřeba podepsaný dokument naskenovat.

Látky, které jsou prodávány v metráži (tedy jako jednotku mají uvedeny metry – m) upravujeme dle přání zákazníka – to znamená, že z celé role odstřiháváme pouze požadovanou délku metrového textilu. V tomto případě nelze od smlouvy odstoupit v souladu s ust. § 1837 písm. d) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Kromě odeslání oznámení o odstoupení od smlouvy je potřeba zboží nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zaslat zpět nebo je předat na adrese COTEX spol. s.r.o.,  Sladovnická 4, 620 00 Brno, Česká republika.

Platbu Vám vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

Přímé náklady spojené s vrácením zboží (poštovné) nese v tomto případě spotřebitel.