Menu

Reklamácia

Kladieme veľký dôraz na kvalitu našich látok a snažíme sa zákazníkom dodávať tovar len v tej najlepšej kvalite. Napriek tomu sa môže stať, že sa na dodanej textílii objaví vada.

Ak sa tak stane, tovar Vám samozrejme vyreklamujeme.
Reklamačné podmienky upravuje čl. 7 v obchodných podmienkach.

V prípade, že chcete uplatniť reklamáciu, vyplňte prosím reklamačný formulár, ktorý nájdete nižšie a zašlite ho na uvedenú adresu, prípadne na našu e-mailovú adresu storno@cotex.cz.

Formulár pre uplatnenie reklamácie


Obecné poučenie k uplatneniu reklamácie
Spotrebiteľ je povinný zakúpený tovar preukázať kúpnym dokladom – faktúrou.

Spotrebiteľ nemôže uplatniť práva z vád, ktoré sám spôsobil, alebo o ktorých pri kúpe vedel. Rovnako tak nie je možné uplatniť reklamáciu u vád, kvôli ktorým bolo dohodnuté zníženie ceny tovaru. Predávajúci nenesie zodpovednosť ani za bežné opotrebenie.

Reklamácia musí byť uplatnená najneskôr do doby 24 mesiacov od zakúpenia tovaru. Reklamáciu je treba uplatniť bezodkladne, aby nedošlo k rozšíreniu vady a v jej dôsledku k zamietnutiu reklamácie.

Ako náhle Vašu reklamáciu vybavíme, budeme Vás informovať.


Odstúpenie od kúpnej zmluvy
Podmienky pre odstúpenie od kúpnej zmluvy nájdete v obchodných podmienkach v článku 5.

Od kúpnej zmluvy ide bez udania dôvodu odstúpiť do 14 dní od doručenia tovaru. Právo odstúpiť od kúpnej zmluvy má fyzická osoba nepodnikajúca. Od zmluvy nemožno odstúpiť v prípade, že objednávka bola vytvorená v rámci obchodnej alebo podnikateľskej činnosti.

Odstúpiť od zmluvy ide písomne, napríklad listom zaslaným prostredníctvom Českej pošty alebo e-mailom. K odstúpeniu od zmluvy môžete použiť priložený vzorový formulár. Vždy je nutné oznámenie o odstúpení opatriť vlastnoručným podpisom. V prípade e-mailu je potom nutné podpísaný dokument naskenovať.

Látky, ktoré sú predávané v metráži (teda ako jednotku majú uvedené metre – m) upravujeme podľa priania zákazníka – to znamená, že z celej roly odstrihávame len požadovanú dĺžku metrového textilu. V tomto prípade sa nedá od zmluvy odstúpiť v súlade s ust. § 1837 písm. d) zákona č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník.

Formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy

Okrem odoslania oznámenia o odstúpení od zmluvy je potrebné tovar najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy došlo k odstúpeniu od tejto zmluvy, zaslať späť alebo ho predať na adrese COTEX spol. s.r.o.,  Sladovnická 4, 620 00 Brno, Česká republika. 

Platbu Vám vrátime až keď obdržíme vrátený tovar alebo ak prekážete, že ste tovar odoslal(a) späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Priame náklady spojené s vrátením tovaru (poštovné) nesie v tomto prípade spotrebiteľ.